OZNAM – úprava ceny ubytovného a stravného

OZNAM – úprava ceny ubytovného a stravného

V zmysle VZN NSK č. 1/2023 o určení výšky príspevkov na úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania a v školských internátoch Vám oznamujeme, že od 1.marca 2023 sa upravuje cena stravného a ubytovného nasledovne:

ubytovné30,00 € na 1 žiaka
celodenná strava5,50 € na 1 jedlo, mesačne 110,00 €
obed – žiaci2,00 € na 1 jedlo, mesačne 40,00 €

Prosíme rodičov, ktorí majú zadaný trvalý príkaz v banke alebo uhrádzajú platby poštovou poukážkou, aby zmenili sumu úhrady.
Zároveň sa môžu rodičia informovať o aktuálnom stave finančných prostriedkov telefonicky v rámci pracovnej doby u vedúcej školskej jedálne, na t. č. 035 6400800.

Helena Rišňovská
vedúca školskej jedálne