Režim dňa v školskom internáte

6.15 h – budíček pre žiakov odchádzajúcich na vyučovanie začínajúce o 7.05 h, resp. 7.15 h
6.45 h – budíček pre ostatných žiakov
6.45 h – 7.00 h – ranná hygiena, úprava izieb
6.20 h – 7.15 h – raňajky
7.15 h – 7.30 h – odchod do školy
12.10 h – 14.00 h – obed v školskej jedálni
14.00 h – 16.00 h – osobné voľno žiakov individuálne vychádzky, krúžková činnosť
16.00 h – 17.30 h – činnosti podľa školského výchovného programu
  – štúdium
17.30 h – 18.00 h – večera
18.00 h – 20.00 h – činnosti podľa školského výchovného programu
  – štúdium
20.00 h – 21.30 h – osobné voľno, záujmová činnosť
  – štúdium
21.30 h – 22.00 h – príprava na večierku, osobná hygiena
22.00 h – večierka
22.00 h – 06.00 h – nočný pokoj, kontrola priestorov, zabezpečovanie nerušeného kľudu ubytovaných
Režim dňa v piatok:
14.00 h – 16.00 h – úprava izieb, odchod ubytovaných zo školského internátu