Vychovávatelia

PaedDr. Annamária Kántor
Mgr. Milan Tamás Nagy
Mgr. Ildikó Trencsiková

Pomocní vychovávatelia

Daniela Machilová
Mária Járiková