Návšteva Galérie Umenia Ernesta Zmetáka Nové Zámky

20. septembra 2019 Off Od ME

Na začiatku septembra sa naši prváci počas prechádzky sa zoznámili s kultúrno-historickými pamiatkami mesta Nové Zámky. Druhý septembrový týždeň sme dostali pozvánku do galérie umenia. Naši prváci sa zoznámili s pedagógom galérie Katarínou Decsi Madarászovou, ktorá ich sprevádzala celou galériou. Najprv si pozreli výstavu PERTU No13. Pedagogička galérie im povedala že PERTU je dlhodobý projekt, ktorý je zameraný na hľadanie analógii v súčasnom slovenskom a maďarskom umení. Skúma náhodné paralely v tvorbe dvoch názorovo či generačne blízkych ťažiskových osobností, medzi ktorými obvykle existujú len metaforické väzby, vyrastajúce z podobných spoločensko-historických skúseností. Na výstave porovnávali dvoch umelcov Endre Tót-a a monogramistu D.T. (Dezider Tóth). Po prehliadke si mali možnosť pozrieť stálu výstavu zo zbierky Ernesta Zmetáka a výstavu rodáka z Nových Zámkoch Lajosa Kassáka. Nakoniec im galerijná pedagogička ukázala tvorivú dielňu, kde sa raz možno aj naši prváci zúčastnia.