Slávnostná večera

21. decembra 2019 Off Od ME

Vyzdobené stoly, dobrá hudba, vôňa tradičnej internátnej večere nás už čakali v jedálni. Usadili sme sa medzi svojich kamarátov, ponúkli sme sa občerstvím a počúvali básnické prednesy s vianočnou tematikou. Potom nastalo vyhodnotenie súťaže „Vianočný stromček inak!“, rozdali sa ceny a potleskom sme oficiálne uzavreli súťaž.