Stolnotenisový turnaj v ŠI

Stolnotenisový turnaj v ŠI

22. novembra 2022 Off Od ME

V dňa 20.10.2022 sa uskutočnil v priestoroch školského internátu stolnotenisový turnaj žiakov školského internátu. Cieľom tohto turnaja bolo zmysluplne využiť voľný čas žiakov ubytovaných v školskom internáte a vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy prostredníctvom športových aktivít. Turnaja sa zúčastnilo 18 žiakov. V silnej konkurencií si žiaci zahrali podľa pravidiel stolného tenisu každý s každým. Jednotlivé zápasy boli dramatické až do samého záveru, kde výkony hráčov boli vynikajúce.
Víťazom celého turnaja sa stal Marcel Klučár, na druhom mieste skončila Claudia Štefániková a tretie miesto pripadlo Viktórii Štefankovej.

Veľké poďakovanie všetkým účastníkom tohto turnaja a organizačného tímu Bálintovi Czibulyovi, Jasmine Thomasovej a Kristiánovi Kušnírovi.

Mgr. Marcell Trencsik, vychovávateľ