Vianoce

Vianoce

6. februára 2023 Off Od ME

Dňa 20.12.2022 sa školská jedáleň premenila na pekné vianočné posedenie, kuchyňa pripravila výbornú večeru, ktorá pripomínala štedrovečernú večeru. Aktívna žiacka internátna rada s vychovávateľmi pripravili program , ktorý potešil nejedno srdiečko a umocnil atmosféru vianočného posedenia. Po večeri žiaci ŠI hrali kvíz cez aplikáciu Kahoot! s názvom „Vianoce vo svete.“ Víťazmi kvízu sa stali Dorina, Nancy, Izabella, Dóri, Bogi a Patrícia a ich odmenou boli salónky.