22. marec – Svetový deň vody

22. marec – Svetový deň vody

14. júna 2023 Off Od ME

Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa stretávame od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života.

22. marec 1992 bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN na Konferencii v Rio de Janeiro za Deň vody. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody.

Na tento deň sme pripravili prezentáciu o vode, o jej vlastnostiach, o význame v prírode aj pre život človeka, využívaní ľuďmi a jej znečistení. Vyzvali sme žiakov, aby aspoň v tento deň mysleli na to, že voda nie je pre všetkých ľudí na Zemi samozrejmosťou a mali by sme sa správať zodpovedne k tejto vzácnej tekutine.

 Žiaci z krúžku Zdravý životný štýl urobili v školskej jedálni výstavu o minerálnych vodách, demonštrovali niekoľko zaujímavých pokusov s vodou. Simulovali kolobeh vody v prírode, poukázali na rozdiel medzi vodou z vodovodu a filtrovanou vodou. Na záver aktivity každý účastník vyriešil tajničku o vode.