Oznam – inventarizácia stravovacieho účtu

Oznam – inventarizácia stravovacieho účtu

3. júna 2024 Off Od ME

K 30. 6. 2024 bude vykonaná inventarizácia stravovacieho účtu. Preplatky budú stravníkom vrátené. Prosím rodičov stravníkov, aby vyplnili tlačivo – žiadosť o vrátenie preplatku za stravné a odovzdali vedúcej ŠJ do konca júna. Tlačivo, ktoré treba čitateľne vyplniť je u vedúcej ŠJ alebo si ho môžete stiahnuť zo stránky:

žiadosť o vrátenie preplatku za stravné (doc)

žiadosť o vrátenie preplatku za stravné (pdf)

Nedoplatky za stravu prosím uhradiť do 30. 6. 2024.