Žiacka rada ŠI

Žiacka rada ŠI je poradný orgán MZ vychovávateľov ŠI. Skladá sa spravidla z predsedov (alebo iných skupinou poverených zástupcov) jednotlivých výchovných skupín ŠI. Žiacka rada má svoje poslanie a kompetencie legislatívne ustanovené.

Predseda: Melánia Lelkesová

Športový referent: Bálint Czibulya

Kultúrna referentka: Martina Rusnáková

Členovia:

1. VS – Viktória Štefanková

2. VS – Dóra Vargová

3. VS – András Nagy

Koordinátor žiackej rady: Mgr. Ildikó Trencsiková