Žiacka rada ŠI

Žiacka rada ŠI je poradný orgán MZ vychovávateľov ŠI. Skladá sa spravidla z predsedov (alebo iných skupinou poverených zástupcov) jednotlivých výchovných skupín ŠI. Žiacka rada má svoje poslanie a kompetencie legislatívne ustanovené.

Predseda: Viktória Štefanková

Športový referent: Erik Zsufai

Kultúrna referentka: Boglárka Szűcsováv

Členovia:

1. VS – A. Jókai, V. Venthová

2. VS – N. Ogrodnik, F. Farkas

3. VS – D. Szmolka, I. Szabóová

Koordinátor žiackej rady: Mgr. Ildikó Trencsiková