Žiacka rada ŠI

Žiacka rada ŠI je poradný orgán MZ vychovávateľov ŠI. Skladá sa spravidla z predsedov (alebo iných skupinou poverených zástupcov) jednotlivých výchovných skupín ŠI. Žiacka rada má svoje poslanie a kompetencie legislatívne ustanovené.

Predseda: Viktória Štefanková

Športový referent: Bálint Czibulya

Kultúrna referentka: Alexandra Kovácsová

Členovia:

1. VS – Fanni Farkas, Neita Ogrodnik

2. VS – Dóra Vargová, Diana Fördösová

3. VS – András Nagy, Izabella Szabóová

Koordinátor žiackej rady: Mgr. Ildikó Trencsiková