Násilie na ženách – prednáška v ŠI

Násilie na ženách – prednáška v ŠI

25. januára 2024 Off Od ME

Dňa 23. novembra 2023 sme sa zúčastnili prednášky o násilí na ženách. Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých, je témou, ktorá nás zaujala. Príslušníčka policajného zboru, novozámocká preventistka Zuzana Kosťálová, viedla s nami diskusiu o trestných činoch a premietala nám príbehy zo života obetí.

Viktória Štefanková