„Lekáreň z prírody“

„Lekáreň z prírody“

16. novembra 2023 Off Od ME

Žiaci z internátu sa podieľali na realizácii Enviroprojektu s názvom Lekáreň z prírody. Vytvorili liečivú záhradku, do ktorej zasadili mätu priepornú, majorán obyčajný, materinu dúšku, šalviu lekársku. Počas sadenia byliniek si žiaci uvedomili dôležitosť budovania pozitívneho vzťahu k prírode. Bylinky budú polievať dažďovou vodou, a tak dbať na šetrenie pitnej vody, ktorej je vo svete, žiaľ, nedostatok.

„A természet a legjobb patika“

A kollégisták is bekapcsolódtak az iskola által megpályázott környezetvédelmi projektba. A kollégium udvarán két magaságyasba gyógynövényeket és fűszernövényeket ültettek, amelyekről az év folyamán gondoskodni fognak.