HALLOWEEN PARTY

HALLOWEEN PARTY

16. novembra 2023 Off Od ME

Halloweenska párty nesmie chýbať na žiadnom internáte! V rámci tohto hesla sme si aj my jednu urobili. A veru bolo sa na čo pozerať. Dňa 25.10. 2023, pár dní pred odchodom na jesenné prázdniny, sa na našom internáte uskutočnila Halloween party. Žiaci mali možnosť ukázať svoju kreativitu v podobe masiek . Na úvod sa nám všetky masky predstavili a následne si porota vybrala 3 najlepšie. Po tomto hlavnom bode programu si mohli žiaci zatancovať a zabaviť sa na Halloweenskej párty.

A Halloween party nemhiányozhat egyetlen kollégiumból sem! Ennek a jelmondatnak a keretében mi is egyet szerveztünk, 2023. október 25-én, néhány nappal az őszi szünet előtt. A diákok lehetőséget kaptak, hogy megmutassák kreativitásukat. Fergeteges buli kerekedett, ahol a kollégisták táncoltak és szórakoztak.