15. februára 2023 Off

Oznam – úprava ceny stravného

Od ME

V zmysle VZN NSK č. 1/2023 o určení výšky príspevkov na úhradu nákladov v zariadeniach školského V zmysle VZN NSK…

11. marca 2024 Off

Turistický magazín „Hazajáró“

Od ME

Turistický magazín „Hazajáró“ Dňa 11. marca 2024 sa večer v Csemadoku stretli hlavní reportéri turistického magazínu „Hazajáró”. Oskar Kenyeres a…

25. januára 2024 Off

Estetický krúžok

Od ME

Fantázia, kreativita a estetické cítenie – všetko čo žiaci zo ŠI dali do svojich prác – kresby – minimalistický geometrický dizajn.

25. januára 2024 Off

Spoločenské hry v ŠI

Od ME

Spoločenské hry a hlavolamy vždy spoľahlivo zaženú nudu a navyše prinášajú veľa zábavy a nových vedomostí. Žiaci zo ŠI doniesli…

25. januára 2024 Off

Vianoce v ŠI

Od ME

20.12.2023 sme si pripomenuli vianočné tradície a zvyky prostredníctvom spoločnej internátnej vianočnej večere. Na úvod večere bol krátky kultúrny program, ktorý…

16. novembra 2023 Off

„Lekáreň z prírody“

Od ME

Žiaci z internátu sa podieľali na realizácii Enviroprojektu s názvom Lekáreň z prírody. Vytvorili liečivú záhradku, do ktorej zasadili mätu priepornú,…

16. novembra 2023 Off

HALLOWEEN PARTY

Od ME

Halloweenska párty nesmie chýbať na žiadnom internáte! V rámci tohto hesla sme si aj my jednu urobili. A veru bolo sa…